Vivildkoret er organiseret i "Foreningen Vivildkoret" med egne vedtægter. Se foreningens nyeste vedtægter fra oktober 2007 ved at klikke på fanen 'Om Vivildkoret' og vælg Vedtægter.

BESTYRELSE OG KORLEDER

Efter den ordinære generalforsamling den 21. marts 2022 består bestyrelsen af følgende:

Kirsten Bjerg (formand)

Fyrreparken 13, 8961 Allingåbro - tlf. 2546 2433 - Mail: kirsten.bjerg@outlook.dk

Knud Christensen (kasserer)

Karis Sørensen

Laila Møller Jensen

Inge Mårtensson

 

Suppleant:

Jens Anker Boelsmand

 

Korleder:

Rebecca Ryan Thomsen (fra 12/9-2022)