KONCERT  

i Glesborg Kirke

Tirsdag den 25. april 2017 kl. 19.30

 med

 Vivildkoret

 

Alle er velkomne!

Se omtale på: www.fjellerup-glesborg.dk/